Szervezeti felépítés

  •  A TEK egy bázisdemokratikus szervezet, ami azt jelenti, hogy nem megválasztott bizottságok útján hozunk döntéseket, hanem mindenki mindenbe beleszólhat.
  • Legfőbb döntéshozó szervünk a Kollégiumi Gyűlés. Ezt évi négyszer rendezzük meg, itt szavazunk a kollégium egészét illető strukturális kérdésekben. A heti operatív feladatokat a hétfő esti Kollégiumi Bizottságban döntjük el.
  • Habár mindenkinek van szavazati joga minden kérdésben, a hatékonyság érdekében a feladatokat a hat tímre osztjuk. A Szakmai Tím szervezei a köreinket (kurzusainkat), előadásainkat és konferenciáinkat. A Felvételi Előkészítő Bizottság felel a a felvételi lebonyolításáért és a külsős felületeken való megjelenésért. Az Integráló Tím feladata segíteni az elsősök és a nem beköltözők integrációját, illetve a kollégium belső ügyeinek gördülékenységét. A Külügyi Tím az Interkollon képviseli a TEK-et, valamint tartja a kapcsolatot a többi szakkollégiummal. A Marketing- és Médiatím az arculatunk egységesítéséért, a Fényes Szelek című rádióműsorért, és az online felületeink naprakészen tartásáért felel. A Közösségi Tím a jó hangulatért felelős.
  • Az operatív ügyeket a KOB-titkárok intézik, ilyen pl. a nagykollégiummal és a többi szakkolival való kapcsolattartás, a pályázatírás. Ez az egyetlen formális tisztség a TEK szervezetében, de ez inkább a felelősségben, nem a hatalomban nyilvánul meg. Általában két-három tekest választunk meg.
  • A már nem aktív öregtekesek ugyanúgy részt vehetnek a TEK közösségi és szakmai programjain, illetve közülük választjuk ki a nevelőtanárokat és a igazgatókat, akik az egyetemmel és a többi öregtekessel való kapcsolattartásért felelősek.