Misszió

Milyen társadalomban szeretnénk élni mint TEK-esek? Milyen értékeink vannak?

A TEK egy olyan társadalomban akar élni, ahol kevesebb egyenlőtlenség és elnyomás van. A TEK folyamatosan gondolkodik azon, hogy milyen társadalomban szeretne élni és készen áll a változtatásra, de ezzel kapcsolatban egy állandó megismerési folyamatban van benne.

Mi hogyan járulunk hozzá a változáshoz mint TEK?

Kritikai értelmiség létrehozása és segítése: Olyan kritikai szemléletű, felelős, tudatos, társadalmilag érzékeny közeg létrehozása, akik elősegítik egy egyenlőbb társadalom kialakulását.

Ezt hogyan érjük el? Mik a hosszú távú céljaink?

  • EGYÉN: A TEK szocializációs közegében kritikai szemléletű, felelős, tudatos, társadalmilag érzékeny emberek fejlesztése, akik kibontakoztathatják képességeiket, cselekedni képesek ezen értékek mentén és másokat is ilyenné tesznek.
  • KÖZÖSSÉG: Társadalmi közegébe beágyazott, bázisdemokratikus, informális hierarchiákat és strukturális egyenlőtlenségeket is ellensúlyozó, heterogén, önszerveződő, önreflexív és hatékony közösség létrehozása.
  • TUDÁSTERMELÉS: Kritikai balos tudás termelése és megosztása. Közös gondolkodással tudást termelünk és vitatunk meg, amit tovább is adunk és gyakorlatba ültetjük. A közösségi tanulás módszerével alternatívát biztosítunk a felsőoktatás rendszere mellett.
  • KÖZÉLET: Egyenlő hozzáférést elősegíteni a különböző tudásokhoz és a különböző tudásoknak a közpolitikai diskurzusokhoz. Az elméletet és gyakorlatot egymást feltételezve és nem egymással ellentétben látjuk. A TEK teret ad különböző társadalmi kezdeményezéseknek.