Aktuális

Call for Papers/ Felhívás szerzőknek a Fordulat társadalomelméleti folyóirat 30. számába

A Fordulat, a Társadalomelméleti Kollégium folyóirata, kultúra és kapitalizmus témában vár cikkeket a 2022 tavaszán megjelenő 30. számába.

 A kultúra kérdése a 20. század eleje óta kiemelt fontossággal bír a rendszerkritikus gondolkodásban. Azonban ezek az elemzések sokszor a társadalmi viszonyok egyszerű tükörképeként, vagy éppen a tágabb társadalmi és gazdasági változásoktól elválasztva vizsgálják a kultúra kérdéseit, és ennek következtében nem ritkán túl nagy, vagy éppen túl kis jelentőséget tulajdonítanak neki. Ez a lapszám olyan rendszerkritikus elemzések megjelenésének ad teret, melyek a kultúra kérdéseit nem önmagában, hanem a kapitalista társadalmi és gazdasági viszonyokba ágyazva vizsgálják, de nem tévesztik szem elől a kulturális termelés és fogyasztás sajátos logikáit sem.

További infó: http://fordulat.net/?q=cfp